Zásady umisťování anonymních identifikátorů zařízení (cookies) a technologie webových indexů („web beacons“)

Společnost Shoebox CZ s.r.o. (se sídlem: Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1, dále jen: „Provozovatel“) dbá na ochranu osobních údajů návštěvníků webových stránek www.timberland.cz (dále jen: uživatelů) webové stránky www.timberland.cz (dále jen: webová stránka), spravovanou provozovatelem, zajišťující právo uživatelů na informační sebeurčení poskytované dle Pravidel pro ochranu osobních údajů.
Provozovatel, stejně jako mnoho jiných společností, používá na svých webových stránkách soubory cookies. Tato pravidla obsahují informace o vytváření "cookies" a "webových majáků“ (web beacons) při používání webových stránek.

1. Cookies
Webová stránka využívá anonymních uživatelských ID, takzvaných cookies. Cookies pomáhají zajišťovat funkčnost webové stránky, integritu vytváření objednávky a registrace uživatele a stanovit individualizované služby a obsah odpovídající uživatelovým zájmům. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.  Cookie funguje jako identifikátor uživatele, zaznamenává jeho preference a dříve poskytnuté údaje. Cookie obvykle obsahuje název webové stránky, ze které pochází, „životnost“ souboru cookie (jak dlouho zůstává součástí uživatelova zařízení) a hodnotu, což je obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil, napomáhá tedy ke zjednodušení užívání webové stránky. Cookies jsou umisťovány do uživatelova počítače jednotlivě a jsou čitelné pouze na serveru, ze kterého pocházejí.
Popis používaných cookies:
Nezbytné pro fungování stránky

Název Cookie Funkce Cookie 

cc_cookie_agree

Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu

BRSWS

Load Balancer cookies

ofc_sessions

Toto cookie sbírá hlavně informace o zákazníkovi, aby stránka mohla správně fungovat - na základě jeho aktivity na stránce

Cookies třetích stran

 

Název Cookie Funkce Cookie

IDE

Doubleclick - Soubory cookie IDE se používají k zobrazování reklam Google na webech, které nepatří Googlu.

1P_JAR

Google - Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistik stránek a sledování míry konverze.

_gid

Google - Soubor cookie se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a pomáhá při vytváření analytické zprávy o tom, jak si webová stránka vede. Shromážděné údaje včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a navštívených stránek v anonymní podobě.

NID

Google - Tento soubor cookie obsahuje jedinečné ID používané k zapamatování vašich preferencí a dalších informací, jako je váš preferovaný jazyk, kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazit na stránce s výsledky (například 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.

_ga

Google Analytics - Tento soubor cookie umožňuje službě odlišit jednoho uživatele od druhého a trvá 2 roky. Používá jej jakýkoli web, který implementuje Google Analytics, včetně služeb Google.

_ga_

Google Analytics - Tento soubor cookie umožňuje službě odlišit jednoho uživatele od druhého a trvá 2 roky. Používá jej jakýkoli web, který implementuje Google Analytics, včetně služeb Google.

_gat_

Google analytics - Tento soubor cookie se používá k omezení rychlosti požadavků. Používá se ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky.

_gcl_au

Google AdSense - Používá k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách, které používají jejich služby.

 
Životnost cookies (datum vymazání):
Nezbytné pro fungování stránky
Název Cookie Trvání Cookie
cc_cookie_agree 12 měsíců
BRSWS Session 0
ofc_sessions 3 dny
   
Cookies třetích stran  
Název Cookie Trvání Cookie
IDE 1 rok
1P_JAR 2 týdny
_gid 2 dny
NID 6 měsíců
_ga 2 roky
_ga_ 2 roky
_gat_ 1 minuta
_gcl_au 3 měsíce

2. Web beacons („webové majáky“)

Webové majáky (web beacons) se používají k doručování souborů cookie a vytváření statistik týkajících se webových stránek: tj. počtu návštěvníků určité stránky nebo počtu kliknutí na určitý odkaz

3. Obecné informace

Uživatel může Provozovateli udělit svůj souhlas s používáním souborů cookies, nebo jejich části,  během první návštěvy webové stránky výslovným prohlášením pomocí kliknutí na tlačítko „Přijmout všechyn cookies“ ve vyskakovacím okně. V případě, že uživatel neudělí Provozovateli svůj svobodný, informovaný a konkrétní souhlas tam, kde je to vyžadováno platnými právními předpisy, nebude Provozovatel používat soubory cookies, vyjma technických cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek. Neudělení souhlasu nebude uživateli jakýmkoliv způsobem bránit v užívání webové stránky, je však možné, že uživateli v takovém případě nebudou k dispozici některé užitečné funkce webových stránek.

3.1. Odmítnutí cookies

Uživatel má možnost používání cookies, nebo jejich části, kdykoliv svobodně odmítnout. Zároveň má uživatel možnost v prohlížeči přednastavit způsob nakládání s cookies. Je nutné zdůraznit, že některé služby webové stránky závisejí na přijetí souborů cookies, proto může po jejich zablokování dojít k neočekávanému přerušení některých funkcí webové stránky.

3.2. Vymazání souborů cookie

Zamýšlí-li uživatel smazat cookies z webové stránky či blokovat jejich používání, může tak učinit pomocí nabídky nápovědy prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v případě blokování souborů cookies se některé části nebo celá činnost webové stránky mohou stát nedostupnými.

4. Práva související s používáním cookies

Vzhledem k tomu, že v rámci používání cookies může dojít ze strany Provozovatele ke zpracování osobních údajů, má uživatel právo:

  • na odvolání uděleného souhlasu (na základě čl. 7 GDPR) se zpracováním osobních údajů;
  • na přístup ke svým osobním údajům, získání potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány;
  • získání jejich kopií a získání informací mj. o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, plánované době uchovávání osobních údajů, nebo zdroji, odkud Provozovatel osobní údaje získal (na základě čl. 15 GDPR);
  • na opravu jeho osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nesprávné (na základě čl. 16 GDPR);
  • na výmaz všech nebo některých jeho osobních údajů – právo být zapomenut (na základě čl. 17 GDPR);
  • žádat omezení zpracování osobních údajů (na základě čl. 18 GDPR);
  • žádat kopie osobních údajů, které poskytl Provozovateli (na základě čl. 20 GDPR), a jejich předání;
  • vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů (na základě čl. 21 odst. 1 GDPR); a
  • podat stížnost k dozorčímu orgánu dle místa svého zaměstnání anebo bydliště.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo žádostí týkajících se těchto Zásad, odvolání souhlasu se zpracováním cookies nebo osobních údajů nebo uplatnění příslušných práv je možné Provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese dataprotection@shoebox.cz .

Provozovatel má právo na změnu nebo aktualizaci těchto zásad v budoucnu bez předchozího oznámení. Poslední aktualizace naleznete v dolní části těchto zásad. Provozovatel doporučuje uživatelům čas od času tyto zásady zkontrolovat, aby byli plně informováni o krocích, které provozovatel podniká za účelem ochrany osobních dat a uplatnění práva na informační sebeurčení.


V Praze dne 01. 1. 2022